Эрүүл мэндийн мэдээлэл
14902685_1807825876155055_7740771046518930245_o

Хүзүүний зөөлөн эдийг эвэрхийлэхэд хүргэдэг амьдралын буруу хэв маягууд

14902685_1807825876155055_7740771046518930245_o

Хүүхдээ тэврэх юмуу утсаа хүзүүндээ хавьчуулан ярьдаг өдөр тутамын үйлдэлүүд хүзүүнд муугаар нөлөөлж болзолшгүй.Буруу үйлдэлүүд олон давтагдснаар нуруунд очих ачаалал ихсдэг.Хүзүүний диск үүсгэдэг буруу зуршилууд юу байдгийг мэдэж авцгаая.