Сэтгэгдэл
Khishigt_0810-2

сээр нуруу олон уулзах нурууны хэсгээр эмчилгээ хийлгэсэний үр дүнд эмчилгээ сайн хийгдсэний учир сайжирлаа.

Khishigt_0810

Огноо: 2018.08.10

Нэр: Хишигт

Хариуцсан эмч: Чүү Хван Сүү

Би Монголоос 2018.07.20оос 2018.08.10 хүртэл 12давхарт хэвтэж эмчлүүллээ. Ирэхдээ хүзүү, сээр нуруу олон уулзах нурууны хэсгээр эмчилгээ хийлгэсэний үр дүнд эмчилгээ сайн хийгдсэний учир сайжирлаа. Хөлийн хуруунаас шагай хүртэл явахад хүнд байсан нь сайжирлаа. Би улавч хийлгэх зорилготой ирсэнээ биелүүллээ. Цаашид Монголд очоод үргэлж зүүж үр дүнг нь үзнээ.
Эмчилгээ үйлчилгээ хангамжтай, харилцааны хуудас монголоор явагддаг нь хэл мэдэхгүй хүнд хүндрэлгүй байлаа. Зүү тавиад босоход орны дэргэд намхан сандал байвал зүгээр байна.
Цэгэн бариа маш их таалагдсан. Цаашид 1 хүнд өдөрт 2 удаа байвал зүгээр байна.
Эмчилгээний явцад ерөнхий тооцоог урьдчилан мэдэгдэх хэрэгтэй.
Орчуулагч нар маш сайн ажиллаж байна