Часэн мэдээ
171128_%ec%9e%90%ec%83%9d_%ed%95%9c%ec%9e%90%eb%a6%ac_1

Өрнө болон дорнын анагаах ухааны эмч нар нэг дор өвчтөний биеийн байдалд тохирсон хамгийн шилдэг эмчилгээний аргыг олж шийдвэрлэн хамтдаа төлөвлөгөө боловсруулж нэг дороос эмчлэх эмчилгээ

171128_%ec%9e%90%ec%83%9d_%ed%95%9c%ec%9e%90%eb%a6%ac_1 171128_%ec%9e%90%ec%83%9d_%ed%95%9c%ec%9e%90%eb%a6%ac_2 171128_%ec%9e%90%ec%83%9d_%ed%95%9c%ec%9e%90%eb%a6%ac_3 171128_%ec%9e%90%ec%83%9d_%ed%95%9c%ec%9e%90%eb%a6%ac_4