Часэн Солонгосын уламжлалт эмнэлэг
Ууц нуруу, үе мөчний өвчнийг голомтоос нь
мэс заслын бус аргаар эмчилнэ.

Часэн Солонгосын уламжлалт эмнэлэг ууц нуруу, үе мөчний олон төрлийн өвчнийг мэс заслын бус аргаар эмчилж байна.
Нурууны өвчтэй нийт хүмүүсийн 95 хувийг нь мэс заслын бус аргаар эмчлэх бололцоотой.