Эрүүл мэндийн мэдээлэл
%ec%8a%ac%eb%9d%bc%ec%9d%b4%eb%93%9c1

Дэрийг хэрхэн зөв дэрлэж унтах ёстой вэ?

%ec%8a%ac%eb%9d%bc%ec%9d%b4%eb%93%9c1 %ec%8a%ac%eb%9d%bc%ec%9d%b4%eb%93%9c2

Өдөр тутмын амьдралын буруу хэвшил ухаалаг утасны хэт их хэрэглээ болон удаан цагаар суугаа ажил хийдэг хүмүүс компютерийг олон цагаар ашиглах үедээ хэт урагш тонгойн суух нь хүзүүний эрүүл мэндийг алдагдуулдаг.Мөн түүнчлэн шөнө унтах үедээ өөрт тохирсон зөв хэлбэртэй дэрийг сонгож хүзүүгээ зөв байрлалд амраах нь чухал.Өнөөдрийн танд хүргэх эрүүл мэндийн мэдээлэл маань дэрийг хэрхэн зөв дэрлэх юм.