MRI харьцуулалт
503

Нурууны дискний цүлхийлттэй өвчтөний харьцуулсан зураг

503

Нурууны дискний өвчлөлтэй өвчтөний харьцуулсан зургийг танилцуулахаар бэлдлээ.
Энэхүү өвчтөн нь нурууны өвдөлт болон баруун талын хөлрүү чилэх бадайрах зовиур ихтэй байсан.
Нурууны L4 -L5 үений хоорондох жийргэвч цүлхийн мэдрэлийн ёзоорт даралт үзүүлж байсан нь дискний цүлхийсэн хэмжээ багасан уусаж мэдрэлийн ёзоорын даралт чөлөөлөгдсөн байна.