MRI харьцуулалт
517

Нурууны дисктэй өвчтөний эмчилгээний өмнөх болон дараах зураг

517

Энэхүү өвчтөн нь нуруугаа бөхийлгөх эсвэл алхахад хоёр хөлрүүгээ өвдөлт маш хүчтэй илэрч байсан. Жийргэвчнээсээ шахагдаж гарсан зөөлөн эдийн ивэрхийнээс үүдэлтэй мэдрэлийн ёзооруудад үзүүлж байсан даралт арилсан.