Часэн мэдээ
imageview

Часэн эрүүл мэндийн академи”г нээлээ.

imageview-2

imageview-1

Часэн Солонгосын уламжлалт эмнэлэг нь Глобал анагаах ухааны боловсролын платформ болох “Часэн эрүүл мэндийн академи”г нээлээ.
Часэн Солонгосын уламжлалт эмнэлэг(Эмнэлэгийн дарга И Жин Ху) нь дотоодын болон гадаадын эмч нарт эрүүл мэндийн нэмэлт боловсрол (CME) олгох зорилгоор Часэн анагаах ухааны Академи ‘ийг байгуулан онлайн боловсролын хөтөлбөр (http://jaseng.education) –ийг нээлээ.
Часэн анагаах ухааны Академи нь энэхүү онлайн платформоор дамжуулан CME кредит оноотой боловсролын нэмэлт хөтөлбөрүүдийг тогтмол явуулах болно. АНУ-д ажилладаг эмч нар эдгээр хөтөлбөрүүдээр да
мжуулан CME-ийн кредит оноо авах боломжтой бөгөөд сургалтууд нь Солонгос улсад болон гадаадад байгаа Солонгосын анагаах ухааны эмч, эмч, бусад эрүүл мэндийн мэргэжилтнүүдэд нээлттэй.
CME хөтөлбөрүүд нь хурдацтай өөрчлөгдөж буй эмчилгээний техникийн шинэчлэл, эмчийн мэдлэг зэрэг үргэлжилсэн нийгэм, боловсролын чанарын шинэчлэлийн бодлого, нийгмийн эрэлт хэрэгцээг хангах технологи, сургалтын хамгийн сүүлийн үеийн дэвшилтэт дэвшлийг харуулсан мэргэжлийн анагаах ухааны боловсрол олгоход чиглэгддэг. АНУ-ын эмч нар лицензээ хадгалахын тулд CME-ийн шаардлагыг хангасан байх шаардлагатай байдаг.
▣Гадаад болон дотоодын эмч нарт зориулсан онлайн болон танхимийн сургалт CME хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.
Часэн Анагаах Ухааны Академийн CME-ийн хөтөлбөрүүдэд
онлайн болон танхимийн хичээлээр хамрагдах боломжтой. Часэн Анагаах ухааны Академи нь онлайн платформоор Часэн Солонгосын уламжлалт эмнэлэгийн мэс заслын бус аргын цогц эмчилгээний аргаас видео, аудио, унших материал хэлбэрээр суралцахыг санал болгож байна. CME агуулга нь онлайн хэлбэрээр хийгдсэн бөгөөд шинэ контентыг сар бүр байршуулах ба одоогоор ‘COVID-19: Анхан шатны тусламж, эмчийн түргэн тусламжийн гарын авлага’ -г багтаасан вэб дээр суурилсан байна.
Жил бүрийн Часэн эрдмийн чуулга уулзалт (AJA) ба ‘2020 Jaseng-AOA Олон улсын эмч нартай уулзах сургалтын хөтөлбөр (VIP) сургалтын хөтөлбөр гэх мэт танхимийн CME хөтөлбөрүүд болон шууд арга хэмжээнүүд нь эмч, анагаахын оюутнуудад олон улсын клиникийн боловсрол олгох боломжийг олгодог. Часэн анагаах ухааны академи нь эрүүл мэндийн агуулгын хүртээмжийг хялбаршуулах үүднээс мэргэжлийн бус энгийн хүмүүс болон олон нийтэд нээлттэйгээр эмнэлэгийн мэдээллийн талаархи нийтлэлүүдийг санал болгодог байна.