Дүрст бичлэг
Эмчилгээ эхлүүлээд 3 дахь өдрөөс таяггүй алхаж чаддаг болсон үе солих мэс засалд орох гэж байсан

Эмчилгээ эхлүүлээд 3 дахь өдрөөс таяггүй алхаж чаддаг болсон үе солих мэс засалд орох гэж байсан Ж. Батдэлгэрийн эмчилгээний туршлагаас