Эрүүл мэндийн мэдээлэл
%ec%8a%ac%eb%9d%bc%ec%9d%b4%eb%93%9c1

Өвдөлт бууруулах жин эмчилгээ

%ec%8a%ac%eb%9d%bc%ec%9d%b4%eb%93%9c1

%ec%8a%ac%eb%9d%bc%ec%9d%b4%eb%93%9c2

%ec%8a%ac%eb%9d%bc%ec%9d%b4%eb%93%9c3

%ec%8a%ac%eb%9d%bc%ec%9d%b4%eb%93%9c4

%ec%8a%ac%eb%9d%bc%ec%9d%b4%eb%93%9c5

%ec%8a%ac%eb%9d%bc%ec%9d%b4%eb%93%9c6

Жингийн эмчилгээ нь эрт дээр үеэс өвдөлтийг намдаах зорилгоор өргөн хэрэглэгддэг эмчилгээний аргуудын нэг байжээ.
Гэвч жинг хамаагүй тавих юм бол эсрэгээрээ сөрөг нөлөө илэрч ч болзошгүй байдаг аж. Нурууны өвдөлтийн шинж тэмдэгээс шалтгаалан жин тавих арга ч мөн өөрчлөгддөг байна.