Олон Улсын Харилцааны Өнөөгийн байдал

Олон улсын үйлчилгээний төв нь: Олон улсын үйлчилгээг өргөжүүлж, эрүүл мэндийн салбарт өргөн сүлжээг бий болгох судалгаа, олон улсын түншлэл болон харилцааг хөгжүүлэх зорилготой.