Сайн үйлсийн аян

Нийгмийн хариуцлага: Үнэгүй эмчилгээний хөтөлбөр

“Часэн эрүүл мэндийн сан” ТББ нь ашгийн төлөө бус үйл ажиллага явуулдаг олон нийтийн эрүүл мэндийн төлөөх байгууллага бөгөөд тус салбарын эрүүл мэндийн байгууллагын нийгмийн хариуцлалагатай байдлыг хангах зорилгоор сайн үйлсийн аяны хөтөлбөр хэрэгжүүлж үнэ төлбөргүй үзлэг эмчилгээг зохион байгуулж байна.