Часэн Солонгосын уламжлалт эмийн төв Тан Жон Вон

Байгалийн цэвэр гаралтай дээд зэргийн түүхий эдээр орчин үеийн эмийн үйлдвэрийн орчинд боловсруулсан Часэн уламжлалт эм

Часэн Солонгосын уламжлалт эмнэлэг нь чанарын шаардлага хангасан уламжлалт эм үйлдвэрлэхийн тулд эмийн ургамал болон суулац үрэнд тогтмол ариутгал явуулж ажиллаж байна. Эмийн ургамал ургах газрын хөрсний шилжилгээг тогтмол явуулдаг бөгөөд байгальд ээлтэй аргаар тариалах, химийн бордоо болон хоргүй орчинд түүхий эдээ тариалан боловсруулж байна.

Гадаад дотоодын органик аж ахуйтай хамтран ажиллаж сайн чанарын түүхий эдийг импортлон оруулж ирж байна.