Ууц нуруу, үе мөч судлалын хүрээлэн

Часэн Солонгосын уламжлалт эмнэлгийн мэс заслын бус эмчилгээний аргыг стандартчилах, системчлэх, глобалчлах зорилгоор, түүний дотор энэхүү эмчилгээний арга нь аюулгүй бөгөөд үр дүнтэй гэдгийг олон нийтэд таниулахын төлөө эмчилгээний туршилт, судалгаа шинжилгээ хийдэг байгууллага юм.