Часэн Олон Улсын Клиникийн эмч нарын танилцуулга

Часэн Солонгосын уламжлалт эмнэлгийн Олон Улсын Клиник монгол хэлнээс гадна англи, япон, орос, герман хэлээр үзлэг болон эмчилгээ хийлгэх бололцоог ханган ажиллаж байна .