Зүүний эмчилгээ

Хүний биеийн бүхий л өвчин үрэвслээс эхлэлтэй байдаг.

Булчин зангирсан цэгүүдээр зүү тавихад биенээс өвчин намдах аденосин бодис ялгарч гарч ирдэг.

Зүү тавьснаар цусны эргэлт болон бодисын солилцоо сайжирч бие организм өөрөөрөө төлжих чадвар нь сайжирдаг.