Хөдөлгөөнт зүүний эмчилгээ (MSAT)

Өвдөлтийн хэмжээг багасгаж, дахин хөшиж өвдөх магадлалыг багасгах, хязгаарлалтанд орсон хөдөлгөөнийг чөлөөлж өгөх Часэн Солонгосын уламжлалт эмнэлгийн тусгай эмчилгээний арга