Юггундан

Юуггунданы үйлчилгээний талаар

Ядаргаа тайлж, ой санамжийг сайжруулах үйлчилгээтэй уламжлалт эм

  • Юуггундан уламжлалт эмний мэдрэлийн судсанд үзүүлэх нөлөөний талаарх судалгааны ажил
  • Dr. Edward H. Sharman (UC Irvine) болон Dr. Chaung-Suk Suh нарын хамтарсан судалгаа