Gwanjul-go

Гванжольгу

Үе мөч зөөлөн эдийг хамгаалах, төлжүүлэх, өвчин намдаах үйлчилгээтэй

“Часэн Гванжольгу” эмний үйлчилгээний талаар SCI зэрэглэлтэй Journal of Ethnopharmacology (Impact Factor 2.26)-д нийтэлсэн.