Чүна бариа засал

Тэнцвэрээ алдсан аарцаг, муруйсан нуруу, тулгуур булчин зэргийг бариа заслын аргаар хэвийн байдалд оруулах, нурууны болон түүнийг хүрээлэх булчинг сэргээх бариа заслын арга